Cwricwlwm newydd yng Nghymru

Newid y ffordd y mae plant a phobl ifanc yn dysgu yn yr ysgol

I lawrlwytho y llyfryn Cwricwlwm newydd yng Nghymru cliciwch yma

Gadewch i ni ddechrau

Canllaw ar gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd

I lawrlwytho y llyfryn Gadewch i ni ddechrau cliciwch yma

Manylion Cyswllt

Ysgol Corn Hir
Bryn Meurig
Llangefni
LL77 7JB

01248 722558

ysg2226@ynysmon.gov.uk