Wedi anghofio'r cyfrinair? Cliciwch yma i'w ail-osod.

Manylion Cyswllt

Ysgol Corn Hir
Bryn Meurig
Llangefni
LL77 7JB

01248 722558

ysg2226@ynysmon.gov.uk