Manylion Cysylltu

Cyfeiriad: Ysgol Corn Hir
Bryn Meurig
Llangefni
LL77 7JB

Ble rydym ni

E-bost: ysg2226@ynysmon.gov.uk

Ffôn: 01248 722558

 

Dilynwch Ni

Facebook

@YsgolCornHir

Ffurflen Ymholiad Ar-lein

Manylion Cyswllt

Ysgol Corn Hir
Bryn Meurig
Llangefni
LL77 7JB

01248 722558

ysg2226@ynysmon.gov.uk